Πληκτρολόγιο και ποντίκι στο Slackware

Για υποστήριξη Ελληνικών στο Slackware χρειάζεται η παρακάτω επιλογή στο xorg.conf στο section του πληκτρολογίου:

Option	  "XkbLayout" "us+el"

Για αλλαγή της γλώσσας θα πρέπει να δηλωθεί επιπλέον ρύθμιση:

Option	  "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"

Η οποία δηλώνει πως η αλλάγη της γλώσσας θα γίνεται με τη χρήση των πλήκτρων Alt και Shift. Σε ενεργοποίηση των ελληνικών, το φωτάκι του scroll θα ανάβει στο πληκτρολόγιο. Το συνολικό section θα πρέπει να μοιάζει με το παρακάτω:

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver   "kbd"
Option   "XkbModel" "pc105"
Option   "XkbLayout" "us+el"
Option   "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection

Για ενεργοποίηση του scroll wheel του ποντικιού θα χρειαστούν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Option "Buttons" "5"
Option "ZAxisMapping" "4 5"

Κάνοντας το αντίστοιχο section να μοιάζει με το παρακάτω:

Identifier "Mouse1"
Driver    "mouse"
Option   "Buttons" "5"
Option   "ZAxisMapping" "4 5"
Option   "Protocol" "IMPS/2"
Option   "Device" "/dev/mouse"
Advertisements

3 thoughts on “Πληκτρολόγιο και ποντίκι στο Slackware

 1. Η ελληνική διάταξη έχει αλλάξει όνομα από el σε gr. Το el δουλεύει λόγω compatibility. Νομίζω ότι είναι καλό να γίνεται χρήση του gr.

  Ακόμα, δεν ξέρω τι γραφικό περιβάλλον έχεις στο Slackware. Αν έχεις GNOME ή KDE, διαθέτουν ειδικά προγράμματα για την εναλλαγή στο πληκτρολόγιο.

  Η κατεύθυνση που υπάρχει στο X.Org είναι να γίνει όσο το δυνατόν μικρότερη χρήση του αρχείου xorg.conf. Οπότε, αν το γραφικό περιβάλλον το επιτρέπει, μπορείς να κάνεις από εκεί τις ρυθμίσεις.

 2. panoskrt

  Δεν θυμάμαι να υπήρχε τέτοια δυνατότητα όταν πρωτοδοκίμασα το Slackware. Έριξα μια ματιά στο control panel του KDE και όντως σου επιτρέπει να προσθέσεις keyboard layout με δύο κλικ και ενεργοποιεί και το keyboard indicator. Ορίζει το keymap σε gr όπως είπες και εσύ αλλά πρόσεξα το εξής: εάν ορίσεις στο xorg.conf “Option “XkbLayout” “us+gr””, δε θα δουλέψουν τα ελληνικά. Επίσης οι επιλογές Xkb για αλλαγή της γλώσσας δεν φένεται να δουλεύουν όταν ρυθμιστούν μέσα από το KDE.
  Έριξα μια ματιά στο xorg.conf για να δω τι ρυθμίσεις γράφει το KDE αλλά δεν είδα κάτι. Υπάρχει κάποιο άλλο αρχείο που τροποποιεί;

 3. Πρόσφατα στο KDΕ άρχισε να γίνεται χρήση της βιβλιοθήκης libxklavier, που όπως καταλαβαίνω αποθηκεύει τις ρυθμίσεις στο μητρώο (registry).

  Δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες από KDE. Αν η υλοποίηση είναι όπως στο GNOME, τότε αυτό που συμβαίνει είναι, όταν κάνεις αλλαγές στο xorg.conf, τότε το σύστημα ακολουθεί τις αλλαγές αυτές, διαφορετικά ακολουθεί αυτά που καθόρισες από το γραφικό περιβάλλον.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s