Σκωτσέζικες εφευρέσεις

Πολλές από τις σημαντικότερες εφευρέσεις των τελευταίων αιώνων έχουν γίνει από Σκωτσέζους. Εφευρέσεις που άλλαξαν κυριολεκτικά τον κόσμο και που χρησιμοποιούμε στη καθημερινή μας ζωή. Ακολουθεί λίστα με τους σημαντικότερους εφευρέτες και των κυριότερων έργων τους:

 • James Watt (1736 – 1819)
  Γεννημένος στο Greenock. Τελειοποίησε την ατμομηχανή που χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τις βιομηχανιές. Πράγμα το οποίο οδήγησε στη βιομηχανική επανάσταση. Προς τιμή του η ομόνυμα μονάδα μέτρησης ισχύος.
 • William Murdoch (1754 – 1839)
  Γεννημένος στο Lugar. Μαθητής του James Watt εφήυρε το φωταέριο, βελτίωσε την ατμομηχανή και εφήυρε την αδιάβροχη μπογιά.
 • Alexander Graham Bell (1847 – 1922)
  Γεννημένος στο Εδιμβούργο, ήταν δάσκαλος κωφών παιδιών και πειραματιζόταν με ηλεκτρονικές συσκευές προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να επικοινωνήσουν. Το 1876 πιστοποιεί το τηλέφωνο ως εφεύρεση.
 • Alexander Fleming (1881 – 1955)
  Γεννημένος στο Darvel. Εφήυρε την πενικιλίνη και του απονομήθηκε το βραβείο Νόμπελ το 1945.
 • John Logie Baird (1888 – 1946)
  Γεννημένος στο  Helensburgh. Εφήυρε τη τηλεόραση όπως την ξέρουμε σήμερα. Μετέδωσε την πρώτη εικόνα το 1925 και την πρώτη διατλαντική μετάδωση το 1928. Εφήυρε επίσης τις οπτικές ίνες και τη τεχνολογία νυχτερινή όραση.
 • Robert Watson-Watt (1893 – 1973)
  Γεννημένος στο Brechin. Ως μετερεολόγος εφήυρε το ραντάρ για ανίχνευση καταιγήδων από αεροπλάνα. Στη συνέχεια ανέπτυξε ραντάρ για την ανίχνευση
  αεροπλάνων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στη Μάχη της Βρετανίας.
 • James Young (1811 – 1883)
  Γεννημένος στη Γλασκώβη. Θεωρείτε πατέρας της βιομηχανίας πετρελαίου καθώς εφήυρε τρόπο παραγωγής παραφινέλαιου από σχιστόλιθο και άνθρακα.
 • Kirkpatrick MacMillan (1812 – 1878)
  Γεννημένος στο Keir. Εφήυρε το ποδήλατο με πετάλι το 1842.
 • Charles MacIntosh (1766 – 1843)
  Γεννημένος στη Γλασκώβη. Ανέπτυξε τη τεχνική που καθιστούσε τα ρούχα αδιάβροχα. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1824 σε μια Αρκτική αποστολή.
 • James Young Simpson (1811 – 1870)
  Γεννημένος στο Bathgate. Εφύηρε το χλωροφόρμιο το οποίο και χρησιμοποίησε ως αναισθησιογώνο σε γεννήσεις.
 • James Clerk Maxwell (1831 – 1879)
  Γεννημένος στο Εδιμβούργο. Πατέρας της κλασσικής θεωρίας του ηλεκτρομαγνητισμού.
 • John Napier (1550 – 1617)
  Γεννημένος στο Εδιμβούργο. Πατέρας των λογάριθμων. Αύξησε τον αριθμό των υποδιαστολών.
 • Alexander Bain (1811 – 1877)
  Γεννημένος στο Watten. Εφύηρε το Fax.
 • William Thomson (Lord Kelvin, 1824 – 1907)
  Γεννημένος στο Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας και από ηλικία 10 ετών βρέθηκε στη Γλασκώβη. Πατέρας της θερμοδυναμικής και της μονάδας μέτρησης της απόλυτης θερμοκρασίας.

Και η λίστα συνεχίζεται…

Acrobat Reader buffer overflow vulnerability

A critical vulnerability has been identified in Adobe Reader 9 and Acrobat 9 and earlier versions. This vulnerability would cause the application to crash and could potentially allow an attacker to take control of the affected system. There are reports that this issue is being exploited.

Adobe is planning to release updates to Adobe Reader and Acrobat to resolve the relevant security issue. Adobe expects to make available an update for Adobe Reader 9 and Acrobat 9 by March 11th, 2009. Updates for Adobe Reader 8 and Acrobat 8 will follow soon after, with Adobe Reader 7 and Acrobat 7 updates to follow. In the meantime, Adobe is in contact with anti-virus vendors, including McAfee and Symantec, on this issue in order to ensure the security of our mutual customers. A security bulletin will be published on http://www.adobe.com/support/security as soon as product updates are available.

http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa09-01.html

Quick solution to avoid unexpected behaviour, use a different PDF viewer. Alternatives are available for Linux (Xpdf, Kpdf, Evince), *BSD (Xpdf), OS X (Preview) and Windows (Foxit).

lcfg-xen-0.99.5-1

New release of the Xen component for LCFG. It has the previous patches applied.

– Creates the top level directory for a disk image to be stored in case it doesn’t exist (otherwise would fail on creating the disk image)
– Fixes typo bug for detecting the network interfaces at component start and start the Xen bridge interface

RPM: http://lcfg.ucs.ed.ac.uk/pkgs/devolved/world/sl5/rpms/lcfg-xen-0.99.5-1.noarch.rpm
Source RPM: http://lcfg.ucs.ed.ac.uk/pkgs/devolved/world/sl5/srpms/lcfg-xen-0.99.5-1.src.rpm

OS X: δημιουργία χρηστών και ομάδων από τερματικό

Η δημιουργία χρηστών και ομάδων στο OS X 10.5.x μέσω του τερματικού μπορεί να προκαλέσει εύκολα πονοκέφαλο. Πρέπει να γίνει πολλαπλή χρήση του Directory Service command line utility όπως περιγράφεται εδώ. Τα συμάζεψα λίγο σε ένα απλό script μαζί με τη δυνατότητα διαγραφής του χρήστη, καθώς και δημιουργία και διαγραφή ομάδων.

#!/bin/bash
function reconfDirServ() {
    killall -HUP DirectoryService
}
echo "|-----------------------------------|"
echo "|   OS X Users and Groups    |"
echo "|-----------------------------------|"
echo "| 1. Add a user  -----------------|"
echo "| 2. Delete user -----------------|"
echo "| 3. Add a group -----------------|"
echo "| 4. Delete group -----------------|"
echo "|-----------------------------------|"
echo
echo -n "Option : "; read input
iif [ $input -eq 1 ]; then
    echo -n "Username : "; read username
    dscl . -create /Users/$username
    echo -n "Default shell [/bin/bash]: "; read defaultshell
    if [ -z $defaultshell ]; then defaultshell="/bin/bash"; fi
    dscl . -create /Users/$username UserShell $defaultshell
    echo -n "Full name: "; read fullname
    dscl . -create /Users/$username RealName "$fullname"
    echo -n "User ID: "; read userid
    dscl . -create /Users/$username UniqueID $userid
    dscl . -create /Users/$username PrimaryGroupID 20
    echo -n "Will $username to be an administrator (Y/N) [N]: "; read adminfunc
    if [ -z $adminfunc ]; then adminfunc="n";fi
    if [ "$adminfunc" == "y" ] || [ "$adminfunc" == "Y" ]; then
      dscl . -append /Groups/admin GroupMembership $username
    fi
    mkdir /Users/$username
    dscl . -create /Users/$username NFSHomeDirectory /Users/$username
    passwd $username
    chown $userid:staff /Users/$username
    reconfDirServ
elif [ $input -eq 2 ]; then
    echo -n "Username: "; read username
    dscl . -delete /Users/$username
    rm -Rf /Users/$username
    reconfDirServ
elif [ $input -eq 3 ]; then
    echo -n "Group name: "; read groupname
    dscl . -create /Groups/$groupname
    echo -n "Group ID: "; read groupid
    dscl . -create /Groups/$groupname GroupID $groupid
    reconfDirServ
    exit 0
elif [ $input -eq 4 ]; then
    echo -n "Group name: "; read groupname
    dscl . -delete /Groups/$groupname
    reconfDirServ
else
    echo "Select from options 1 - 4"
fi

Τα XML αρχεία των χρηστών και των ομάδων βρίσκονται στο /var/db/dslocal/nodes/Default/users και /var/db/dslocal/nodes/Default/groups αντίστοιχα.

Live memory and CPU tunning on Xen virtual machine

When configuring a Xen virtual machine you can specific the initial memory the VM will use as well the maximum memory the machine cn be assigned with. The Xen management interface gives the ability to change the memory of the VM on-the-fly, without restarting any daemons or the VM. In the following example the memory is dropped down from 1G to 768M using the ‘xm’ command with the ‘mem-set’ option:

# xm list node1
Name                   ID Mem(MiB) VCPUs State  Time(s)
node1                   1   1023   2 -b----  115.5
# xm mem-set node1 768
# xm list node1
Name                   ID Mem(MiB) VCPUs State  Time(s)
node1                   1   767   2 -b----  115.7

The maximum memory the VM will be able to get is 1024M as this is the maxmem definition in its configuration file.

The Xen management interface enables very easy the to pin specific CPUs to VCPUs without affecting any running VMs. In the following example core 2 is mapped to VCPU0 and core 3 is mapped to VCPU1. The VM will now exclusively use these cores for each of the VCPUs rather than switching depending on workload etc.

# xm vcpu-list node1
Name               ID VCPUs  CPU State  Time(s) CPU Affinity
node1               1   0   3  -b-   61.1 2-3
node1               1   1   2  -b-   54.4 2-3
# xm vcpu-pin node1 0 2
# xm vcpu-pin node1 1 3
# xm vcpu-list node1
Name               ID VCPUs  CPU State  Time(s) CPU Affinity
node1               1   0   2  -b-   61.1 2
node1               1   1   3  -b-   54.4 3

One more very helpful use of the management interface is that it can trun on and off the VCPUs on a VM. Of course, the last one left on can’t be turned off and the most you can turn on are as the number defined in the configuration file.

# xm vcpu-set node1 1
# xm vcpu-list node1
Name               ID VCPUs  CPU State  Time(s) CPU Affinity
node1               1   0   2  -b-   61.3 2
node1               1   1   -  --p   54.4 3
# xm vcpu-set node1 2
# xm vcpu-list node1
Name               ID VCPUs  CPU State  Time(s) CPU Affinity
node1               1   0   2  -b-   61.4 2
node1               1   1   3  -b-   54.5 3

All the commands above worked perfectly on a paravirtualized Scientific Linux 5.2 VM.

EDIT: The same commands can be used for Domain-0, the machine that hosts the VMs.