Συνέχιση εκτέλεσης εντολής μετά από logout

Κάτι που συχνά χρειάζεται και συνεχώς ξεχνάω:

 nohup < command(s) > &
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s